Objednání a eSERVICES
Ordinační hodiny
Po: 8:00 - 13:00    13:30 - 16:30
  sestra do 17.30
Út: 8:00 - 11:00 13:30 - 18:00
  sestra do 12.30    
St: 7:30 - 12:00 sestra do 15:00
Čt: 7:45 - 13:00 sestra do 15:00
Pá: 7:00 - 11:45
Ordinace

Gynelav s.r.o.

MUDr. Andrea Zemanová

Kamýcká 129/1077

165 00 Praha 6 - Suchdol


telefon: (+420) 224 382 396

email:    sestra@gynelav.cz

Změna ordinační doby:

Pro vyšetření v naší ordinaci jsme vzhledem k situaci zavedli tato opatření:
- při vstupu do budovy musíte mít roušku nebo respirátor
- do budovy vstupujte bez doprovodu ( děti, manžel)
- v čekárně mezi sebou dodržujte bezpečnou vzdálenost
- po vstupu do ordinace Vás požádáme o umytí a desinfekci rukou
- ordinujeme v respirátoru a rukavicích, prostory každý den ozonizujeme
- na všechna vyšetření se předem objednejte
- pokud nemůžete přijít, zavolejte či napište email co nejdříve
- do odvolání sestra přítomna jen v době ordinační doby lékaře
POKUD JSTE V KARANTÉNĚ NEBO MÁTE RESPIRAČNÍ OBTÍŽE NEVSTUPUJTE DO BUDOVY BEZ TELEFONICKÉ DOMLUVY.
Děkujeme za pochopení.

Balíčky „Emailová komunikace“

Pro Vaše pohodlí objednáváme online:

  • Sdělení výsledků a objednávání on-line + možnost objednání na čas: 130 Kč za rok (komunikace pouze se sestrou)
  • Internetová konsultace ( i s lékařem) a objednávání on-line+ zasílací služba ( recepty, žádanky )+ možnost objednání na čas:  300  Kč za rok

V ordinaci Vám bude vygenerován PIN, kterým se můžete přihlásit do systému. Bez něho to nejde.
Prosíme klientky, které nemají tuto službu zaplacenu, aby se objednávaly výhradně telefonicky nebo osobně.

Pacientky s bílou a modrou kartou již mají tuto službu zahrnutou v ceně.

Upozorňujeme klientky na poplatek 150 Kč za neomluvenou neúčast na objednané vyšetření ( nejméně 24 hodin dopředu-telefonicky či emailem)

Nahlížení do dokumentace a vydávání písemností

Informace o zdravotním stavu pacienta (včetně např. výdeje zpráv nebo receptů) smíme mimo osob a orgánů zákonem přímo vyjmenovaných podat jen těm lidem, pro které máme v dokumentaci od pacienta podepsaný k tomu písemný souhlas. Stejná pravidla se týkají i nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace.

Praktický dopad legislativy k 1.4.2012 v naší ordinaci

U pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)
- rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci.

Vyjímka je v případě nepovinného očkování (Silgard, Cervarix), kdy vyžadujeme souhlas obou rodičů a nezletilého.

U nezletilých pacientek není v případě neodkladné péče nutný souhlas rodiče.

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Pro urychlení si můžete níže uvedený tiskopis doma vytisknout a vyplnit.

Tiskopisy:

 

Špičkový ultrazvukový přístroj

V naší ordinaci používáme špičkový ultrazvukový přístroj Toshiba Aplio MX.
Jedná se o přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie s vysokou prostorovou rozlišovací
schopností a s možností 3D/4D vyšetření.