Ordinační hodiny
Po:
7:30 - 12:30
13:30 - 16:30


(sestra do 17.30)

Út:
8:00 - 11:00
13:30 - 18:00

(sestra do 12.30)


St:
7:30 - 12:00
(sestra do 15:00)
Čt:
7:30 - 13:00 (sestra do 15:00)
Pá:
7:00 - 11:30
 
Ordinace

Gynelav s.r.o.

MUDr. Andrea Zemanová

Kamýcká 129/1077

165 00 Praha 6 - Suchdol


telefon: (+420) 224 382 396

email:    sestra@gynelav.cz

Dovolená

Dne 29.9. máme dovolenou.

Balíčky „Emailová komunikace“

Pro Vaše pohodlí jsme nově zřídili tyto služby:

  • Sdělení výsledků a objednávání mailem+ možnost objednání na čas: 100 Kč za 6 měsíců (komunikace pouze se sestrou)
  • Internetová konsultace ( i s lékařem) a objednávání + zasílací služba ( recepty, žádanky )+ možnost objednání na čas:  300  Kč za 6 měsíců

Prosíme klientky, které nemají tuto službu zaplacenu, aby se objednávaly výhradně telefonicky( systém zařadí k odpovědím pouze emaily pacientek s předplacenou službou).

Pacientky s bílou a modrou kartou již mají tuto službu zahrnutou v ceně.

Upozorňujeme klientky na poplatek 150 Kč za neomluvenou neúčast na objednané vyšetření ( nejméně 24 hodin dopředu-telefonicky či emailem)

Nahlížení do dokumentace a vydávání písemností

Informace o zdravotním stavu pacienta (včetně např. výdeje zpráv nebo receptů) smíme mimo osob a orgánů zákonem přímo vyjmenovaných podat jen těm lidem, pro které máme v dokumentaci od pacienta podepsaný k tomu písemný souhlas. Stejná pravidla se týkají i nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace.

Praktický dopad legislativy k 1.4.2012 v naší ordinaci

U pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)
- rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci.

Vyjímka je v případě nepovinného očkování (Silgard, Cervarix), kdy vyžadujeme souhlas obou rodičů a nezletilého.

U nezletilých pacientek není v případě neodkladné péče nutný souhlas rodiče.

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Pro urychlení si můžete níže uvedený tiskopis doma vytisknout a vyplnit.

Tiskopisy:

 

Nový zákon o zdravotních službách od 1.4.2012

Vážené klientky, vážení rodiče

Od 1.4.2012 vstupuje v platnost nový zákon o zdravotních službách, jehož cílem má být mj. posílení práv pacientů. Pro rodiče s dětmi a jejich lékaře však přináší řadu  komplikací, v jeho praktické realizaci nemalé potíže a značnou administrativní zátěž. Dalším důsledkem může být i redukce času, který bude mít poskytovatel na vlastní léčení (novou terminologií – poskytování zdravotních služeb).

Praktická realizace zákona bude vyžadovat plnění rodičovských povinností i na úkor např. jejich pracovních povinností, neboť zákon říká, že zdravotní služby u nezletilých lze poskytovat pouze se souhlasem jednoho či dvou rodičů. Výjimkou je nezletilý nad 15 let, kterému, po písemném souhlasu rodiče, mohou registrující poskytovatelé, kam patří i gynekologie , zdravotní služby poskytovat bez doprovodu rodiče. Velké problémy mohou nastat u tzv. neúplných rodin, kde získat souhlas druhého rodiče bude v některých případech prakticky nerealizovatelné.

Na některé otázky, související se zavedením tohoto zákona a s ním souvisejících právních předpisů, není jednoduché najít odpověď, navíc v řadě případů se názory právníků oslovených institucí liší. Zejména výklad Ministerstva zdravotnictví ČR v některých případech je zcela opačný (např. očkování a souhlas obou rodičů).

Pokud budou kladeny otázky ze strany rodičů, na které nedokážeme najít odpověď, doporučujeme směřovat tyto dotazy na příslušné instituce či osoby, které se na tvorbě zákonů podílejí (MZ, poslanci, senátoři).

Kontakt na MZ:          Odbor kontroly, Ing. Sylva Stodůlková, sylva.stodulkova@mzcr.cz, tel.: 224 972 541

Nový špičkový ultrazvukový přístroj

V lednu 2012 jsme do naší ordinace zakoupili špičkový ultrazvukový přístroj Toshiba Aplio MX.
Jedná se o přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie s vysokou prostorovou rozlišovací
schopností a s možností 3D/4D vyšetření.